Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC BỘ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Dioscoreales thuộc lớp Liliopsida
 2. Dipsacales thuộc lớp Magnoliopsida
 3. Ebenales thuộc lớp Magnoliopsida
 4. Ephedrales thuộc lớp Gnetopsida
 5. Equisetales thuộc lớp Equisetopsida
 6. Ericales thuộc lớp Magnoliopsida
 7. Eubryales thuộc lớp Bryopsida
 8. Fabales thuộc lớp Magnoliopsida
 9. Fagales thuộc lớp Magnoliopsida
 10. Funariales thuộc lớp Bryopsida
 11. Garryales thuộc lớp Magnoliopsida
 12. Gentianales thuộc lớp Magnoliopsida
 13. Geraniales thuộc lớp Magnoliopsida
 14. Ginkgoales thuộc lớp Gingkopsida
 15. Gleicheniales thuộc lớp Polypodiopsida
 16. Gnetales thuộc lớp Gnetopsida
 17. Gunnerales thuộc lớp Magnoliopsida
 18. Hamamelidales thuộc lớp Magnoliopsida
 19. Hymenophyllales thuộc lớp Polypodiopsida
 20. Illiciales thuộc lớp Magnoliopsida


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z
Trang:   1  2  3  4  5 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024