Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC BỘ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Isobryales thuộc lớp Bryopsida
 2. Juglandales thuộc lớp Magnoliopsida
 3. Jungermanniales thuộc lớp Marchantiopsida
 4. Lamiales thuộc lớp Magnoliopsida
 5. Laurales thuộc lớp Magnoliopsida
 6. Liliales thuộc lớp Liliopsida
 7. Lycopodiales thuộc lớp Lycopodiopsida
 8. Magnoliales thuộc lớp Magnoliopsida
 9. Malpighiales thuộc lớp Magnoliopsida
 10. Malvales thuộc lớp Magnoliopsida
 11. Marattiales thuộc lớp Marattiopsida
 12. Marchantiales thuộc lớp Marchantiopsida
 13. Marsileales thuộc lớp Polypodiopsida
 14. Myricales thuộc lớp Magnoliopsida
 15. Myrtales thuộc lớp Magnoliopsida
 16. Nepenthales thuộc lớp Magnoliopsida
 17. Nymphaeales thuộc lớp Magnoliopsida
 18. Ophioglossales thuộc lớp Ophioglossopsida
 19. Orchidales thuộc lớp Liliopsida
 20. Osmundales thuộc lớp Polypodiopsida


Tất cả A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W Z
Trang:   1  2  3  4  5 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024