Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC BỘ THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Pandanales thuộc lớp Liliopsida
 2. Papaverales thuộc lớp Magnoliopsida
 3. Pinales thuộc lớp Pinopsida
 4. Piperales thuộc lớp Magnoliopsida
 5. Plumbaginales thuộc lớp Magnoliopsida
 6. Poales thuộc lớp Liliopsida
 7. Polygonales thuộc lớp Magnoliopsida
 8. Polypodiales thuộc lớp Polypodiopsida
 9. Primulales thuộc lớp Magnoliopsida
 10. Proteales thuộc lớp Magnoliopsida
 11. Psilotales thuộc lớp Psilotopsida
 12. Pteridales thuộc lớp Polypodiopsida
Xem Tất cả
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024