Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Alpinia henryi thuộc chi Alpinia
 2. Alpinia hirsuta thuộc chi Alpinia
 3. Alpinia intermedia thuộc chi Alpinia
 4. Alpinia latilabris thuộc chi Alpinia
 5. Alpinia maclurei thuộc chi Alpinia
 6. Alpinia macroura thuộc chi Alpinia
 7. Alpinia malaccensis thuộc chi Alpinia
 8. Alpinia mutica thuộc chi Alpinia
 9. Alpinia newmanii thuộc chi Alpinia
 10. Alpinia officinarum thuộc chi Alpinia
 11. Alpinia oxymitra thuộc chi Alpinia
 12. Alpinia oxyphylla thuộc chi Alpinia
 13. Alpinia phuthoensis thuộc chi Alpinia
 14. Alpinia pinnanensis thuộc chi Alpinia
 15. Alpinia polyantha thuộc chi Alpinia
 16. Alpinia purpurata thuộc chi Alpinia
 17. Alpinia siamensis thuộc chi Alpinia
 18. Alpinia strobiliformis thuộc chi Alpinia
 19. Alpinia tonkinensis thuộc chi Alpinia
 20. Alpinia velutina thuộc chi Alpinia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024