Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Ficus pumila thuộc chi Ficus
 2. Ficus racemosa thuộc chi Ficus
 3. Ficus religiosa thuộc chi Ficus
 4. Ficus retusa thuộc chi Ficus
 5. Ficus rhododendrifolia thuộc chi Ficus
 6. Ficus rumphii thuộc chi Ficus
 7. Ficus sagittata thuộc chi Ficus
 8. Ficus sarmentosa thuộc chi Ficus
 9. Ficus semicordata thuộc chi Ficus
 10. Ficus simplicissima thuộc chi Ficus
 11. Ficus spathulifolia thuộc chi Ficus
 12. Ficus stenophylla thuộc chi Ficus
 13. Ficus stricta thuộc chi Ficus
 14. Ficus subcordata thuộc chi Ficus
 15. Ficus subtecta thuộc chi Ficus
 16. Ficus sumatrana thuộc chi Ficus
 17. Ficus sundaica thuộc chi Ficus
 18. Ficus superba thuộc chi Ficus
 19. Ficus tinctoria thuộc chi Ficus
 20. Ficus tuphapensis thuộc chi Ficus


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024