Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Gymananthera oblonga thuộc chi Gymananthera
 2. Gymnema albiflorum thuộc chi Gymnema
 3. Gymnema alterniflorum thuộc chi Gymnema
 4. Gymnema foetidum thuộc chi Gymnema
 5. Gymnema griffithii thuộc chi Gymnema
 6. Gymnema inodorum thuộc chi Gymnema
 7. Gymnema latifolium thuộc chi Gymnema
 8. Gymnema reticulatum thuộc chi Gymnema
 9. Gymnema sylvestre thuộc chi Gymnema
 10. Gymnemopsis pierrei thuộc chi Gymnemopsis
 11. Gymnocladus angustifolius thuộc chi Gymnocladus
 12. Gymnopetalum cochinchinense thuộc chi Gymnopetalum
 13. Gymnopetalum integrifolium thuộc chi Gymnopetalum
 14. Gymnopogon delicatulus thuộc chi Gymnopogon
 15. Gymnosporia diversifolia thuộc chi Gymnosporia
 16. Gymnostachyum listeri thuộc chi Gymnostachyum
 17. Gymnotheca chinensis thuộc chi Gymnotheca
 18. Gynocardia odorata thuộc chi Gynocardia
 19. Gynostemma laxum thuộc chi Gynostemma
 20. Gynotstemma pentaphyllum thuộc chi Gynotstemma


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024