Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Helicia excelsa thuộc chi Helicia
 2. Helicia formosana thuộc chi Helicia
 3. Helicia grandifolia thuộc chi Helicia
 4. Helicia grandis thuộc chi Helicia
 5. Helicia hainanensis thuộc chi Helicia
 6. Helicia longipetiolata thuộc chi Helicia
 7. Helicia nilagirica thuộc chi Helicia
 8. Helicia obovatifolia thuộc chi Helicia
 9. Helicia petelotii thuộc chi Helicia
 10. Helicia petiolaris thuộc chi Helicia
 11. Helicia robusta thuộc chi Helicia
 12. Helicia stenophylla thuộc chi Helicia
 13. Heliciopsis lobata thuộc chi Heliciopsis
 14. Heliciopsis terminalis thuộc chi Heliciopsis
 15. Heliconia bihai thuộc chi Heliconia
 16. Heliconia psittacorum thuộc chi Heliconia
 17. Helicteres angustifolia thuộc chi Helicteres
 18. Helicteres glabriuscula thuộc chi Helicteres
 19. Helicteres hirsuta thuộc chi Helicteres
 20. Helicteres irosa thuộc chi Helicteres


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024