Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Illicium tenuifolium thuộc chi Illicium
 2. Illicium ternstroemioides thuộc chi Illicium
 3. Illicium tsaii thuộc chi Illicium
 4. Illicium verum thuộc chi Illicium
 5. Illigera celebica thuộc chi Illigera
 6. Illigera cucullata thuộc chi Illigera
 7. Illigera dunniana thuộc chi Illigera
 8. Illigera parviflora thuộc chi Illigera
 9. Illigera pierrei thuộc chi Illigera
 10. Illigera thoreli thuộc chi Illigera
 11. Impatiens albo-rosea thuộc chi Impatiens
 12. Impatiens annamensis thuộc chi Impatiens
 13. Impatiens arriensii thuộc chi Impatiens
 14. Impatiens attopenensis thuộc chi Impatiens
 15. Impatiens balansae thuộc chi Impatiens
 16. Impatiens balsamina thuộc chi Impatiens
 17. Impatiens bonii thuộc chi Impatiens
 18. Impatiens chapaensis thuộc chi Impatiens
 19. Impatiens chevalieri thuộc chi Impatiens
 20. Impatiens chinensis thuộc chi Impatiens


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024