Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Impatiens claviger thuộc chi Impatiens
 2. Impatiens eberhardtii thuộc chi Impatiens
 3. Impatiens evrardii thuộc chi Impatiens
 4. Impatiens finetii thuộc chi Impatiens
 5. Impatiens gagnepainana thuộc chi Impatiens
 6. Impatiens lanessanii thuộc chi Impatiens
 7. Impatiens langbianensis thuộc chi Impatiens
 8. Impatiens laotica thuộc chi Impatiens
 9. Impatiens luteola thuộc chi Impatiens
 10. Impatiens musyana thuộc chi Impatiens
 11. Impatiens obcordifolia thuộc chi Impatiens
 12. Impatiens obscura thuộc chi Impatiens
 13. Impatiens poilanei thuộc chi Impatiens
 14. Impatiens prostracta thuộc chi Impatiens
 15. Impatiens purpurata thuộc chi Impatiens
 16. Impatiens purpureo-coerulea thuộc chi Impatiens
 17. Impatiens pygmea thuộc chi Impatiens
 18. Impatiens ramosa thuộc chi Impatiens
 19. Impatiens rara thuộc chi Impatiens
 20. Impatiens spireana thuộc chi Impatiens


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024