Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Lagerstroemia loudonii thuộc chi Lagerstroemia
 2. Lagerstroemia speciosa thuộc chi Lagerstroemia
 3. Lagerstroemia tomentosa thuộc chi Lagerstroemia
 4. Lagerstroemia venusta thuộc chi Lagerstroemia
 5. Laggera alata thuộc chi Laggera
 6. Laggera aurita thuộc chi Laggera
 7. Laggera intermedia thuộc chi Laggera
 8. Laggera pteroponda thuộc chi Laggera
 9. Lamicia scandens thuộc chi Lamicia
 10. Landolphia owariensis thuộc chi Landolphia
 11. Lannea coromandelica thuộc chi Lannea
 12. Lansium domesticum thuộc chi Lansium
 13. Lantana camara thuộc chi Lantana
 14. Laportea bulbifera thuộc chi Laportea
 15. Laportea disepala thuộc chi Laportea
 16. Laportea interrupta thuộc chi Laportea
 17. Laportea thorelii thuộc chi Laportea
 18. Laportea violacea thuộc chi Laportea
 19. Lasianthus fansipanensis thuộc chi Lasianthus
 20. Lasianthus honbaensis thuộc chi Lasianthus


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024