Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Leea guineensis thuộc chi Leea
 2. Leea indica thuộc chi Leea
 3. Leea linearifolia thuộc chi Leea
 4. Leea manillensis thuộc chi Leea
 5. Leea rubra thuộc chi Leea
 6. Leea thorelii thuộc chi Leea
 7. Leersia hexandra thuộc chi Leersia
 8. Leersia oryzoides thuộc chi Leersia
 9. Legazpia polygonoides thuộc chi Legazpia
 10. Lemmaphyllum carnosum thuộc chi Lemmaphyllum
 11. Lemmaphyllum microphyllum thuộc chi Lemmaphyllum
 12. Lemmaphyllum rostratum thuộc chi Lemmaphyllum
 13. Lemna japonica thuộc chi Lemna
 14. Lemna perpusilla thuộc chi Lemna
 15. Lemna tenera thuộc chi Lemna
 16. Lemna trisulca thuộc chi Lemna
 17. Lemnaphyllum microphyllum thuộc chi Lemnaphyllum
 18. Lens culinaris thuộc chi Lens
 19. Leonotis nepetifolia thuộc chi Leonotis
 20. Leontopodium subulatum thuộc chi Leontopodium


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024