Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Leonurus japonicus thuộc chi Leonurus
 2. Lepianthes umbellatum thuộc chi Lepianthes
 3. Lepidagathis cambodiana thuộc chi Lepidagathis
 4. Lepidagathis hyalina thuộc chi Lepidagathis
 5. Lepidagathis incurva thuộc chi Lepidagathis
 6. Lepidagathis mendax thuộc chi Lepidagathis
 7. Lepidagathis purpuricaulis thuộc chi Lepidagathis
 8. Lepidagathis thorelii thuộc chi Lepidagathis
 9. Lepidosperma chinense thuộc chi Lepidosperma
 10. Lepionurus silvestris thuộc chi Lepionurus
 11. Lepironia articulata thuộc chi Lepironia
 12. Lepisanthes amplifolia thuộc chi Lepisanthes
 13. Lepisanthes banaensis thuộc chi Lepisanthes
 14. Lepisanthes fruticosa thuộc chi Lepisanthes
 15. Lepisanthes rubiginosa thuộc chi Lepisanthes
 16. Lepisanthes senegalensis thuộc chi Lepisanthes
 17. Lepisanthes tetraphylla thuộc chi Lepisanthes
 18. Lepisorus contortus thuộc chi Lepisorus
 19. Lepisorus kuchenensis thuộc chi Lepisorus
 20. Lepisorus longifolius thuộc chi Lepisorus


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024