Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Leucomeris decora thuộc chi Leucomeris
 2. Leucopogon malayanus thuộc chi Leucopogon
 3. Leucosceptrum canum thuộc chi Leucosceptrum
 4. Leucothoe griffithiana thuộc chi Leucothoe
 5. Licuala bracteata thuộc chi Licuala
 6. Licuala calciphila thuộc chi Licuala
 7. Licuala elegans thuộc chi Licuala
 8. Licuala fatua thuộc chi Licuala
 9. Licuala glaberrima thuộc chi Licuala
 10. Licuala grandis thuộc chi Licuala
 11. Licuala hexasepala thuộc chi Licuala
 12. Licuala paludosa thuộc chi Licuala
 13. Licuala radula thuộc chi Licuala
 14. Licuala robinsoniana thuộc chi Licuala
 15. Licuala spinosa thuộc chi Licuala
 16. Licuala ternata thuộc chi Licuala
 17. Licuala tunkinensis thuộc chi Licuala
 18. Ligularia hodgsonii thuộc chi Ligularia
 19. Ligularia petelotii thuộc chi Ligularia
 20. Ligusticum sinense thuộc chi Ligusticum


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024