Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Patrinia villosa thuộc chi Patrinia
 2. Pauldopia ghorta thuộc chi Pauldopia
 3. Paulownia fargesii thuộc chi Paulownia
 4. Paulownia fortunei thuộc chi Paulownia
 5. Paviesia annamensis thuộc chi Paviesia
 6. Pavonia repanda thuộc chi Pavonia
 7. Payena lanceolata thuộc chi Payena
 8. Pecteilis cochinchinensis thuộc chi Pecteilis
 9. Pecteilis henryi thuộc chi Pecteilis
 10. Pecteilis susannae thuộc chi Pecteilis
 11. Pedicularis evrardii thuộc chi Pedicularis
 12. Pedicularis petelotii thuộc chi Pedicularis
 13. Pedilanthus tithymaloides thuộc chi Pedilanthus
 14. Pegia sarmentosa thuộc chi Pegia
 15. Pelargonium zonale thuộc chi Pelargonium
 16. Pelatantheria ctenoglossum thuộc chi Pelatantheria
 17. Pelatantheria eakroensis thuộc chi Pelatantheria
 18. Pelatantheria insectifera thuộc chi Pelatantheria
 19. Pelatantheria rivesii thuộc chi Pelatantheria
 20. Peliosanthes aperta thuộc chi Peliosanthes


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024