Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Phaius indochinensis thuộc chi Phaius
 2. Phaius longicornu thuộc chi Phaius
 3. Phaius mishmensis thuộc chi Phaius
 4. Phaius tankervilleae thuộc chi Phaius
 5. Phaius tonkinensis thuộc chi Phaius
 6. Phalaenopsis amabilis thuộc chi Phalaenopsis
 7. Phalaenopsis chibae thuộc chi Phalaenopsis
 8. Phalaenopsis cornu-cervi thuộc chi Phalaenopsis
 9. Phalaenopsis gibbosa thuộc chi Phalaenopsis
 10. Phalaenopsis lobbii thuộc chi Phalaenopsis
 11. Phalaenopsis mannii thuộc chi Phalaenopsis
 12. Phalaenopsis parishii thuộc chi Phalaenopsis
 13. Phalaenopsis petelotii thuộc chi Phalaenopsis
 14. Phalaenopsis sumatrana thuộc chi Phalaenopsis
 15. Phalaenopsis wilsonii thuộc chi Phalaenopsis
 16. Phalaris arundinacea thuộc chi Phalaris
 17. Phalaris canariensis thuộc chi Phalaris
 18. Pharbitis congesta thuộc chi Pharbitis
 19. Pharbitis indica thuộc chi Pharbitis
 20. Pharbitis nil thuộc chi Pharbitis


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024