Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Paris polyphylla thuộc chi Paris
 2. Paris yunnanenis thuộc chi Paris
 3. Parkinsonia aculeata thuộc chi Parkinsonia
 4. Parochetus communis thuộc chi Parochetus
 5. Parsonsia alboflavescens thuộc chi Parsonsia
 6. Parthenium hysterophorus thuộc chi Parthenium
 7. Parthenocissus cuspidifera thuộc chi Parthenocissus
 8. Parthenocissus heterophylla thuộc chi Parthenocissus
 9. Parthenocissus pedata thuộc chi Parthenocissus
 10. Parthenocissus tricuspidata thuộc chi Parthenocissus
 11. Parvatia brunoniana thuộc chi Parvatia
 12. Paspalum commersonii thuộc chi Paspalum
 13. Paspalum conjugatum thuộc chi Paspalum
 14. Paspalum dilatatum thuộc chi Paspalum
 15. Paspalum distichum thuộc chi Paspalum
 16. Paspalum longifolium thuộc chi Paspalum
 17. Paspalum notatum thuộc chi Paspalum
 18. Paspalum orbiculare thuộc chi Paspalum
 19. Paspalum paspaloides thuộc chi Paspalum
 20. Paspalum scrobiculatum thuộc chi Paspalum


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024