Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Rauvolfia verticillata thuộc chi Rauvolfia
 2. Rauvolfia vietnamensis thuộc chi Rauvolfia
 3. Rauvolfia vomitoria thuộc chi Rauvolfia
 4. Ravenala madagascariensis thuộc chi Ravenala
 5. Reevesia gagnepainiana thuộc chi Reevesia
 6. Reevesia macrocarpa thuộc chi Reevesia
 7. Reevesia orbiculare thuộc chi Reevesia
 8. Reevesia pubescens thuộc chi Reevesia
 9. Reevesia thyroidea thuộc chi Reevesia
 10. Reevesia yersinii thuộc chi Reevesia
 11. Rehderodendron indochinense thuộc chi Rehderodendron
 12. Rehderodendron kweichowense thuộc chi Rehderodendron
 13. Rehderodendron macrocarpum thuộc chi Rehderodendron
 14. Rehderodendron truongsonense thuộc chi Rehderodendron
 15. Rehmannia glutinosa thuộc chi Rehmannia
 16. Reineckea carnea thuộc chi Reineckea
 17. Reissantia setulosa thuộc chi Reissantia
 18. Remirea martima thuộc chi Remirea
 19. Remusatia pumila thuộc chi Remusatia
 20. Remusatia vivipara thuộc chi Remusatia


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024