Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Rhaphidophora megaphylla thuộc chi Rhaphidophora
 2. Rhaphidophora peepla thuộc chi Rhaphidophora
 3. Rhaphidophora sonlaensis thuộc chi Rhaphidophora
 4. Rhaphidophora sulcata thuộc chi Rhaphidophora
 5. Rhapis cochinchinensis thuộc chi Rhapis
 6. Rhapis divaricata thuộc chi Rhapis
 7. Rhapis excelsa thuộc chi Rhapis
 8. Rhapis gracilis thuộc chi Rhapis
 9. Rhapis humilis thuộc chi Rhapis
 10. Rhapis macrantha thuộc chi Rhapis
 11. Rhapis micrantha thuộc chi Rhapis
 12. Rheum officinale thuộc chi Rheum
 13. Rheum palmatum thuộc chi Rheum
 14. Rhinacanthus calcaratus thuộc chi Rhinacanthus
 15. Rhinacanthus nasutus thuộc chi Rhinacanthus
 16. Rhodamnia dumetorum thuộc chi Rhodamnia
 17. Rhodiola sp. thuộc chi Rhodiola
 18. Rhododendron annamense thuộc chi Rhododendron
 19. Rhododendron arboreum thuộc chi Rhododendron
 20. Rhododendron cavaleriei thuộc chi Rhododendron


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024