Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
TRA CỨU
Tìm theo: cụm từ:

DANH MỤC CÁC LOÀI THỰC VẬT HIỆN TẠI TRONG CSDL

 1. Zingiber cardiocheilum thuộc chi Zingiber
 2. Zingiber castaneum thuộc chi Zingiber
 3. Zingiber cochinchinense thuộc chi Zingiber
 4. Zingiber collinsii thuộc chi Zingiber
 5. Zingiber discolor thuộc chi Zingiber
 6. Zingiber eberhardtii thuộc chi Zingiber
 7. Zingiber gramineum thuộc chi Zingiber
 8. Zingiber laoticum thuộc chi Zingiber
 9. Zingiber lecongkietii thuộc chi Zingiber
 10. Zingiber mellis thuộc chi Zingiber
 11. Zingiber microcheilum thuộc chi Zingiber
 12. Zingiber monophyllum thuộc chi Zingiber
 13. Zingiber officinale thuộc chi Zingiber
 14. Zingiber pellitum thuộc chi Zingiber
 15. Zingiber plicatum thuộc chi Zingiber
 16. Zingiber purpureum thuộc chi Zingiber
 17. Zingiber rubens thuộc chi Zingiber
 18. Zingiber rufopilosum thuộc chi Zingiber
 19. Zingiber skornickovae thuộc chi Zingiber
 20. Zingiber yersinii thuộc chi Zingiber


Tất cả A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Trang:   1  2  3 
XEM THÊM DANH MỤC

Ngành: 14
Lớp: 28
Bộ: 92
Họ: 347
Chi: 2536
Loài: 10579

SÁCH THAM KHẢO

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024