Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Abroma angusta (L.) L. f
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai mèo; Bất thực; Vông vàng; Bông vàng; Bom wan; Múc
Tên khác: Theobroma augusta L.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Hoa.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Hoa.jpg

 

Lá cây.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. cây.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malvales
Họ: Sterculiaceae
Chi: Abroma

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024