Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acacia dealbata Link
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Keo trắng; Mi-mô-sa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ nhỏ cao 3 - 10m; thân, nhánh non có gai, có lông măng; thân cành xanh mốc.

Lá kép lông chim mang 12 - 20 cặp lá lông chim, mỗi lá này lại mang 30 - 40 cặp lá chét hẹp, khít nhau, dài 3 - 4 mm, rộng 0,8 mm, có lông, màu xanh mốc mốc.

Cụm hoa đầu gồm nhiều hoa màu vàng, xếp thành chùm hoa đứng cao, dài hơn lá; các hoa đầu có cuống.

Phân bố ở Ôxtrâylia, được nhập trồng ở Việt Nam, Trung Quốc. Việt Nam có trồng ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cây thích nghi với khí hậu vùng mát lạnh.

Ra hoa tháng 11 đến tháng 1.

Cây được trồng làm cảnh vì cụm hoa đẹp.

Cây cho một chất gôm giống với gôm arabic; ở Vân Nam (Trung Quốc), người ta dùng nó thay thế cho bạch giao (Đào giao).

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Mimosaceae
Chi: Acacia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024