Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acacia mangium Willd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Keo tai tượng; Keo đại
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ lớn cao 10 - 15 m, vỏ xám; nhánh non có 3 cạnh to, cao, không lông. Cuống dạng lá (diệp thể) to, mỏng, không lông, dài đến 20 cm, rộng 5 cm với 4 gân chính; phần gốc thon hẹp dạng cuống dài 2 cm.

Acacia mangium Willd.

1. Cuống dạng lá và cành quả; 2. Quả.

 

Cụm hoa cao 10 cm, ở nách lá. Quả dài, xoắn nhiều vòng, rộng 6 mm.

Gốc ở Môlucca, được nhập trồng ở ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh (Tân Tạo).

Cây chịu vùng rừng ngập mặn, rừng phèn, mọc nhanh.

Được gây trồng làm rừng phòng hộ, cây che bóng ở các đường nông thôn trên đất phèn.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Mimosaceae
Chi: Acacia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024