Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acalypha lanceolata Willd.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai tượng lá mác; Tai tượng thon
Tên khác: Urtica pilosa Lour.; Acalypha pilosa Cav.; A. boehmerioides Miq.; A. falax Muell.-Arg.; A. wightiana Muell.-Arg.; A. grandis auct., non Miq.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae
Chi: Acalypha

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024