Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Acalypha
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tai tượng, Trà cọc rào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACALYPHA L.

[Từ chữ Hy Lạp acalephe, tên của cây]

Cây thảo hay cây nhỡ. Lá mọc so le, có lá kèm.

Hoa cùng gốc hay khác gốc, xếp thành bông. Đài của hoa đực có 4 phiến bao quanh 8 - 16 nhị có chỉ nhị dính ở gốc và có bao phấn đính ở phía trên đỉnh của chỉ nhị. Hoa cái có 3 phiến đài bao quanh bầu có 3 ô và 3 vòi nhụy chia ra thành đầu nhụy, màu đỏ và mảnh. Quả nang có 3 ô.

Gồm tới 430 loài của các miền nhiệt đới và nóng. Nhiều loài được trồng rộng rãi làm cây cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI
Acalypha australis
Acalypha brachystachya
Acalypha grandis
Acalypha hispida
Acalypha indica
Acalypha kerrii
Acalypha lanceolata
Acalypha siamensis
Acalypha tricolor
Acalypha wilkesiana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024