Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Acanthus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ô rô, Ắc ó
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACANTHUS L.

[Từ tên Hy Lạp akantha: gai. Liên hệ đến các răng dạng gai của lá nhiều loài thuộc chi này]

Cây mọc khỏe. Lá chia cắt ở hai bên. Hoa thành bông dây với các lá bắc ở gốc có răng ở mép. Đài hoa có 4 lá đài, tràng hoa có 3 thùy, 4 nhị.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae

CÁC LOÀI
Acanthus ebracteatus
Acanthus ilicifolius
Acanthus integrifolius
Acanthus leucostachyus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024