Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Acer
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thích, Phong
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACER L.

[Từ chữ Latin acer: cứng. Liên hệ đến độ cứng của gỗ]

Phần lớn là cây gỗ to, một số là cây nhỡ. Lá mọc đối, thường chia thùy chân vịt, ít khi nguyên, có khi kép, có hình dạng và kích thước thay đổi. Hoa thành chùm hay ngù, thường có màu lục. Trên cây có thể có cả hoa lưỡng tính và hoa cái, một số loài là cây có hoa khác gốc. Quả đặc trưng bởi dạng quả có cánh gồm 2 quả xếp cân đối trên một cuống chung, với bầu phình nhiều hay ít, có một cánh dạng màng kéo dài ra.

Có tới hơn 100 loài ở miền ôn đới của châu Âu, nhất là ở châu Á và Bắc Mỹ, một số loài ở Nam Phi, một số ở các đảo Xơnđa và Trung Mỹ. Nhiều loài được trồng làm cây cảnh và cây đường phố.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Aceraceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024