Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Achillea
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương kỳ thảo, Vạn diệp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ACHILLEA L.

[Lấy tên của Achille, mà theo người ta nói, đã dùng cây này để điều trị các vết thương]

Cây thảo sống lâu năm, ít khi có dạng bụi thấp. Lá rất biến đổi, đơn hoặc bị chia cắt nhiều. Cụm hoa hình đầu trung bình hay nhỏ, có bao chung xếp thành ngù dày đặc nhiều hay ít. Đế hoa có vẩy. Hoa ở giữa hình ống; hoa ở mép, không nhiều, dạng lưỡi. Quả dẹp.

Có 85 loài của các vùng ôn đới Bắc; nhiều loài dùng làm thuốc và trồng làm cảnh

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI
Achillea millefolium
Achillea wilsoniana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024