Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aclisia secundiflora (Blume) Bakh. F. 1968.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Rau thài lài; Rau trai; Thài lài trắng
Tên khác: Commelina secundiflora Blume, 1827.- Aclisia sorzogonensis E. Mey. 1930.- Polia sorzogonensis (E.Mey.) Endl. 1840 (FGI, 6: 841). - P.secundiflora (Blume) Bakh.f. 1950 (CCVN, 3: 472);

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Commelinales
Họ: Commelinaceae
Chi: Aclisia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024