Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acrachne racemosa (Heyne ex Roem.) Ohwi
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mần trầu tầng
Tên khác: Eleusine racemosa Heyne ex Roem. & Schult., Eleusine verticillata Roxb., Acrachne verticillata (Roxb.) Lindl. ex [B. Jack.] Chiov.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Acrachne

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024