Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Acroceras munroanum (Bal.) Henrard
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ đầu sừng; Cỏ lá tre
Tên khác: Panicum munroanum Bal.; Acroceras oryzoides auct. non (Smith) Stapf.; Panicum crassiapiculatum Merr.; Acroceras crassiapiculatum (Merr.) Alston;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Acroceras

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024