Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Actinidiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương đào
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Actinidiaceae Hutch. 1926

Chủ yếu là dây leo gỗ, thân cành và lá có lông đứng thưa, ngắn và giáp. Lá hình trứng, gốc tù hay lõm, hình tim, không có kèm.

Hoa đơn tính hay lưỡng tính mẫu 5 - 4; nhị nhiều lúc non bao phấn cuộn vào.

Quả nang hay mọng

Thế giới có 3 chi, 330 loài, phân bố chủ yếu ở châu Á, một ít ở châu Mỹ. Ở Việt Nam phân bố chủ yếu ở vùng núi có khí hậu á nhiệt đới như Sa Pa, Bạch Mã, các chi Actinidia và Saurauja có trên 10 loài.

Việt Nam có 2 chi, 10 loài

Phân loại: Họ này được tách ra từ họ Sổ - Dilleniaceae.

Giá trị kinh tế: Quả ăn được (Acctinidia spp.).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales

CÁC CHI
Actinidia
Saurauia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024