Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Adiantaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tóc thần vệ nữ; Ráng vệ nữ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ADIANTACEAE (C. Presl) Ching, 1940 

Dương xỉ có thân rễ mọc bò, với lá đơn, kép lông chim hai lần, ba lần hoặc bị chia cắt nhiều, có cuống lá đen, bóng và mảnh. Các đoạn lá thường hình bình hành hay hình tam giác. Áo túi ở mép lá mở vào phía trong. Túi bào tử chứa trong ổ túi nhỏ có vách dựng lên từ lá tới áo túi.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Polypodiopsida
Bộ: Polypodiales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024