Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Adina
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gáo vàng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ADINA Salisb

Cây nhỡ hay cây gỗ. Lá có cuống; lá kèm rộng, chẻ đôi, sớm rụng.

Cụm hoa có hoa nằm giữa các lá bắc, tập hợp thành đầu hình cầu, đơn độc hay thành chùy; đế hoa có lông. Lá đài 5, ống đài có góc; cánh hoa 5, tiền khai van; ống dài; loe thành phễu; có họ̣ng nhẵn. Nhị 5, đính ở ngọn của tràng, chỉ nhị ngắn. Bầu có 2 ô, vòi dạng sợi, đầu nhụy hình đầu; noãn 1 - 4, lợp và treo ở giá noãn.

Quả nang mang lá đài tồn tại, họp thành đầu nhưng rời nhau, hạt thuôn, có cánh.

Gồm 3 loài ở các vùng nhiệt đới Châu Á và Châu Mỹ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae

CÁC LOÀI
Adina cordifolia
Adina peteloti
Adina pilulifera
Adina thanhoaensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024