Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Adinandra bockiana Pritz. ex Diels var. acutifolia (Hand.-Mazz.) kobuski var. tonkinensis Kobuski
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương đồng bốc; Hồng đạm tam đảo; Dương đồng bốc lá nhọn; Hồng đạm lá nhọn; Dương đồng bốc bắc; Hồng đạm bắc bộ
Tên khác: A. acutifolia Hand.-Mazz, Adinandra millettii Merr, nom.illeg., non Hance;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Adinandra

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024