Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Adinandra hainanensis Hayata
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sum đỏ; Dương đồng hải nam; Thạch đản lá nhỏ; Sum điểm đỏ; Hồng đạm hải nam
Tên khác: A. rubropunctata Merr. & Chun;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae
Chi: Adinandra

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023