Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Adinandra
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương đồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ADINANDRA Jack

Cây gỗ ít khi là cây bụi, nhánh non có lông nhung. Lá đơn, mọc so le, có kích thước trung bình hay lớn. Hoa mọc đơn độc ở nách lá, lưỡng tính, mẫu 5. Lá đài có lông mềm hay lông ráp. Cánh hoa không lông hay chỉ có lông ở mặt ngoài. Nhị nhiều, tới 25. Bao phấn có lông ngắn hay dài và có mũi nhọn. Bầu trên, không lông hay có lông mềm; noãn nhiều.

Quả khô không tự mở; hạt nhiều, nhỏ.

Gồm 70 loài ở vùng Ấn Độ - Mã Lai

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Theaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024