Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aeluropus sinensis (Debeaux) Tzvel.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Chương mao trung quốc
Tên khác: Aeluropus littoralis var. sinensis Debeaux, Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. ssp. sinensis (Debeaux) Tzvel.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Aeluropus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023