Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aeschynanthus jouyi D.J.Middleton
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Aeschynanthus jouyi 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aeschynanthus jouyi 1- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus jouyi 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Aeschynanthus jouyi 2- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus jouyi 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Aeschynanthus jouyi 3- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus jouyi 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Aeschynanthus jouyi 4- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus jouyi 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Aeschynanthus jouyi 5- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus jouyi 6- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Aeschynanthus jouyi 6- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Aeschynanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024