Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aeschynanthus radicans Jack
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Aeschynanthus radicans - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aeschynanthus radicans - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus radicans 2 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Aeschynanthus radicans 2 - SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus radicans 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Aeschynanthus radicans 3- SHOANG.jpg

 

Aeschynanthus radicans 4 - SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Aeschynanthus radicans 4 - SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae
Chi: Aeschynanthus

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024