Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aeschynanthus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Má đào, Hoa ky
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AESCHYNANTHUS -  Jack

[Từ chữ Hy Lạp aeschyne: sự xấu hổ, bẽn lẽn và anthos: hoa]

Cây leo, mọc bò hay biểu sinh, cây bụi thấp hay cây hóa gỗ. Lá mọc đối, đơn, dày, thường nguyên.

Hoa tập hợp thành xim đơm ở nách lá hoặc ở ngọn cây. Đài hợp có 5 thùy, tràng hợp hình ống có 5 thùy không đều. 5 nhị đính trên tràng. Bầu một ô, chứa nhiều noãn; vòi nhụy dạng sợi.

Quả nang nom như một quả cải dài. Hạt nhỏ, ở đỉnh có một hay nhiều tơ.

Gồm tới 100 loài ở vùng Ấn Độ - Mã Lai.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Gesneriaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024