Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Afzelia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gõ đỏ, Cà te, Beng, Hổ bì
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AFZELIA J.E.Sm.

[Lấy tên của Adam Afzelius, nhà thực vật học ở Uppsala, Thụy Điển]

Cây gỗ. Lá kép lông chim; lá chét mọc đối, có cuống xoắn. Cụm hoa thành chùm hay chùy ở ngọn. Lá bắc dễ rụng, lá bắc con tồn tại. Cuống có khớp. Hoa lưỡng tính. Lá đài 4, lợp lên nhau. Cánh hoa chỉ có một cái phát triển. Nhị sinh sản 3 - 8, nhị lép 2 - 3. Bầu có cuống, noãn nhiều, vòi nhụy dài, đầu nhụy cụt hay gần dạng đầu. Quả có cuống ngắn, dẹp, có vách hóa gỗ dày; hạt có áo hạt có màu sắc bao lấy một phần hạt.

Gồm khoảng 15 loài ở châu Phi và châu Á; ở Việt Nam chỉ gặp một loài : Afzelia xylocarpa

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Caesalpiniaceae

CÁC LOÀI
Afzelia xylocarpa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024