Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Agapetes
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thượng nữ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGAPETES D. Don ex G. Don

[Từ chữ Hy Lạp agape : tình yêu; có dáng và hoa đẹp]

Cây nhỡ thấp có dáng đẹp. Lá mọc so le, đơn, dai.

Hoa mọc đơn độc hay từng đôi, có khi thành chùm hay ngù. Hoa đỏ, dạng ống dài với các thùy nhỏ. Bầu hạ. Quả mọng.

Gồm 95 loài ở các vùng nhiệt đới châu Á tới miền Tây Thái Bình Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ericales
Họ: Ericaceae

CÁC LOÀI
Agapetes brateata
Agapetes cauliflora
Agapetes guangxiensis
Agapetes hosseana
Agapetes malipoensis
Agapetes mannii
Agapetes velutina

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024