Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aglaodorum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mái dầm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGLAODORUM Schott

Chỉ có 1 loài ở vùng Tây Malaixia; có gặp ở Việt Nam Aglaodorum griffithii

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Araceae

CÁC LOÀI
Aglaodorum griffithii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024