Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Agrimonia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Long nha thảo, Mãn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGRIMONIA L.

[Biến âm của argemonê, một loại cà dại hoa vàng, hoặc từ argemon, điểm trắng trong mắt và cũng là một loài cây dùng chữa chứng loạn thị. Có người cho rằng từ chữ Latin ager: cánh đồng]

Cây sống dai, dạng thảo hay dạng cây bụi. Lá có lá kèm, mọc so le, xẻ lông chim hay kép lông chim lẻ, với các lá chét chính phân cách bởi các lá chét bậc hai nhỏ hơn.

Cụm hoa chùm ở ngọn, dạng bông; hoa lưỡng tính. Đài có ống đồng trưởng, có rãnh, có nhiều tơ móc như gai ở đỉnh và có 5 thùy. Cánh hoa 5, nguyên. Nhị 5 -15. Đĩa mật dày tạo thành nắp có hai vòi nhụy xuyên qua. Lá noãn 2, rời, nằm trong ống đài, với một noãn treo; vòi nhụy ở đỉnh, dạng sợi, thò; đầu nhụy có 2 thùy.

Quả bế 1- 2, nằm trong ống đài đồng trưởng kín ở phần trên và phủ gai móc; hạt không có phôi nhũ.

Gồm 15 loài của các vùng ôn đới và vùng núi nhiệt đới của Bắc bán cầu và Nam Mỹ; 1 loài ở Nam Phi; 9 loài ở châu Á.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Rosales
Họ: Rosaceae

CÁC LOÀI
Agrimonia pilosa
Agrimonia viscidula

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024