Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Agrostis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hòa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AGROSTIS L.

[Tiếng Hy Lạp agrostis: tên dùng chỉ các loài hòa thảo nói chung; do chữ agrós, cánh đồng]

Cỏ sống hằng năm hoặc thường là cây thảo sống lâu năm. Lá thường phẳng, có khi dạng tơ. Hoa thành chùy, thưa, mọc vòng, có các nhánh mọc vòng.

Gồm 120 loài phân bố toàn cầu, chủ yếu ở Bắc ôn đới (ở châu Âu 25 loài). Ở Việt Nam, hiện có 3 loài, mà 1 loài được biết đến nhiều là: Agrostis stolonifera

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Agrostis micrantha
Agrostis stolonifera
Agrostis triaristata
Agrostis verticillata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024