Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aidia pycnantha (Drake) Tirveng
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Găng sai hoa; Mãi táp, Mãi táp lóng, (cây) Ngát
Tên khác: Randia pycnantha Drake, 1895 (FGI, 3: 243; CCTT, 3: 349). __ R. acuminatissima Merr. 1919 (VFT: 631). __ Aidia acuminatissima (Merr.) Masam. 1939.;

MÔ TẢ CHUNG

Phân bố: Mới thấy ở Quảng Ninh, Phú Thọ (Chân Mộng, Phủ Đoan, La Phù), Hềa Bình, Hà Tây (Ba Vì), Hà Nam (Ninh Thái), Ninh Bình (Cúc Phương), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.Dn

g

sống và sinh thái: Gỗ nhỏ, cao 6-8(15) m, đường kính 15-20 cm. Mọc rải rác trong rừng thưa. Ra hoa quả tháng 4-12. Côngd

n

g: Gỗ có thể làm trụ mỏ.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae
Chi: Aidia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023