Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aidia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Găng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AIDIA Lour.

Cây nhỡ hay cây gỗ không gai. Lá mọc đối; lá kèm ngắn, rời hay dính.

Cụm hoa xim dạng ngù, ở nách lá hay đối diện với lá; hoa trắng hay vàng. Lá đài 5, ống hình trứng; cánh hoa 5 ít khi hơn, dính thành ống tràng hình ống hay dạng phễu, không lông; nhị 5, có chỉ nhị ngắn; đĩa mật dạng vòng; bầu có 2 ô, vòi nhụy ngắn, đầu nhụy đơn, hình thoi; noãn thường nhiều, đính noãn trong trục.

Quả dạng quả mọng, tròn, có 2 ô, chứa nhiều hạt.

Gồm 25 loài của Cựu lục địa;

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Rubiaceae

CÁC LOÀI
Aidia chantonea
Aidia cochinchinensis
Aidia henryi
Aidia oxyodonta
Aidia pycnantha

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024