Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Albizia falcataria (L.) Fosb.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Muồng giấy; Hợp hoan hình phảng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ lớn, cao 15 - 20m, có thể tới 30 - 45m. Nhánh non có lông. Vỏ xám, mang vết sẹo lá. Lá mọc so le, kép lông chim hai lần; trục có một tuyến ở 1/3 trên, với 10 - 20 đôi cuống bậc nhất, mỗi cuống mang 6 - 26 cặp lá chét, phiến lá chét dài 1 - 1,5cm và rộng 0,5cm, không cuống, hình trái xoan, không cân xứng.

Cụm hoa chùy ở nách lá, cao 25cm, có lông mịn, mang nhiều hoa đầu. Hoa có đài cao 2,5mm, tràng cao 5 - 7mm, trắng, có lông; nhị có chỉ nhị trắng. Quả đậu dẹp, dài 10 - 13cm và rộng 1,4 - 2cm, chứa đến 16 hạt.

Phân bố ở Tây Inđônêxia, Niu Ghinê và Tây Ấn Độ. Việt Nam có nhập trồng đã hơn 20 năm. Hiện có ở Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội  và một số nơi khác.

Cây sinh trưởng nhanh, sau 3 năm ở nơi đất tốt có thể cao đến 15m, có thể trồng trên nhiều loại đất, trên đất mặn. Ra hoa quả tháng 6 - 7.

Gỗ trắng, mềm và nhẵn, có thể dùng đóng đồ đạc thông thường, làm hòm, tủ, nhưng chủ yếu lấy gỗ làm bột giấy.

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Mimosaceae
Chi: Albizia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024