Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Albizia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sống rắn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALBIZIA Durazz.

[Lấy tên của Filippo Degli Albizzi, thế kỷ 18, là người đầu tiên đã đem loài Hợp hoan A. julibrissin vào Italia. Tên gốc do tác giả Durazzini viết là Albizia. Cần được giữ lại thay cho Albizzia]

Cây gỗ, cây nhỡ mọc đứng hay leo hoặc dây leo. Nhánh ít khi có gai nhỏ cong, ở gốc có sẹo lá. Lá kèm hình dùi hay tai, thường rụng sớm. Lá hai lần lông chim có trục sơ cấp và thứ cấp có tuyến.

Cụm hoa bông, đầu hay ngù; cuống cụm hoa ở nách các lá trên hay xếp thành chùy ở ngọn và ở nách. Hoa gồm 2 loại (ở trung tâm và ở rìa) trong các cụm hoa đầu và ngù. Đài hợp, xếp van, có 5 răng. Nhị nhiều, chỉ nhị dính thành ống ở gốc; bao phấn không có tuyến. Bầu không cuống hay có cuống, có khi có tuyến mật.

Quả có van mỏng hay dai, mở hay không. Hạt có cán, dẹp hay lồi hai mặt, màu vàng, nâu hay đen, không có hạt.

Chi này gồm đến 100 loài phân bố khắp toàn cầu, ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng khí hậu ôn đới nóng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Mimosaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024