Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alisma
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trạch tả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALISMA L.

[Từ chữ Xentơ alis: nước, liên hệ đến môi trường sống của cây; trong tiếng Hy Lạp chữ alisma: chỉ cây mã đề nước]

Cây thảo sống lâu năm, có gốc rễ dạng hành hay có thân bò lan, thủy sinh hoặc ở những nơi ẩm ướt. Lá có cuống dài, đa dạng, hình trái xoan - ngọn giáo hay ngọn giáo - hình dải, tất cả đều mọc từ gốc rễ.

Hoa lưỡng tính, xếp thành vòng. Bao hoa gồm 6 mảnh thành 2 dãy; 6 nhị. Quả đại nhỏ, xếp vòng hoặc thành đầu hình cầu, có hạt to.

Gồm 9 loài của vùng ôn đới Bắc bán cầu đến Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales
Họ: Alismataceae

CÁC LOÀI
Alisma plantago-aquatica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024